Gostoljubje, nasmeh turizma

POZDRAVLJEN, PRIJATELJ - MOJ DOMAČI KRAJ, GORJE!Vas zanima naš kraj. Lahko vam ga predstaviva.
A kdo svač Ja učenca Osnovne šole Gorje,
ki veliko veva o Gorjah, zato sva tudi v turističnem krožku.
No, pa pojdimo lepo po vrsti.


Tako kot nam nekdo, ki ga prvič srečamo in z njim izmenjamo nekaj besed, postane simpatičen in se nam zazdi prijazen, tako se nam prvo srečanje z nekim krajem usede v srce, da si rečemo: ta kraj mi je všeč, pa še sam ne vem zakaj. Upamo, da bi marsikdo, ki prvič pride med nas, v te naše Gorje - GORJE - tudi tako občutil.
Smo deloma v Triglavskem narodnem parku, na pragu Julijskih Alp, kjer je narava še dokaj neokrnjena in nepokvarjena. Po novem smo v
občini Bled, čeprav so mnogi Gorjanci na referendumu razmišljali o svoji občini. Tako se upravno in tudi turistično povezujemo z Bledom, " podobo raja", kot je ta kraj imenoval slovenski pesnik dr.France Prešeren.

Po tihem upamo, da smo do današnjih časov "atomskega veka" ohranili vsaj nekaj teh lepot.In kaj je naša glavna misel, no kaj mislimo da je pomembno:

NARAVI PRIJAZEN TURIZEM BI LAHKO POMAGAL, DA BI SE VSAJ DELOMA OHRANILI PRASTARA KULTURNA KRAJINA, KOŠENICE, STARE DOMAČIJE IN PLANINE


VTIS O KRAJUPrijazno nas pozdravita dva panoja: eden iz blejske strani, drugi iz dobravske:

Simbol zvon - zvonec nas spomni, da smo v Gorjah, kjer "ZVONI, DA SE TURN MAJE", v vasi, kjer je bila nekdaj nadvse živa tudi zvončarska obrt, ne le kovaška.

Tudi pano za Vintgar nas kar dvakrat opozori na to naravno znamenitost. Tudi za Pokljuško
sotesko, domačini bolj vemo za Pokljuško luknjo, so kažipoti. Obe soteski sta vredni ogleda!


Kje pa je tabla, ki bi nas v celoti informirala o KS Gorje. Zaenkrat v glavah tistih, ki bi radi, da bi bile Gorje bolje predstavljene. Tako nam ostanejo le kažipoti za posamezne vasi, pa še te je potrebno zelo pozorno spremljati, da se ne bi zgubili!

Sicer pa pustiva zdaj to. Raje predstaviva vasi, ki predstavljajo Gorje.VASI

ZGORNJE GORJE Zg. Gorje: (n.m.v. - 605 m) so gručasta vas na vrhu položnega slemena. Jedro vasi je ob cesti z Bleda proti Pokljuki.
Kmetijstvo je srednje razvito, pogoji za gojenje ribeza pa so dobri. Ljudje hodijo na delo na Bled, Lesce, Jesenice, Begunje.
V Zg. Gorjah je:

OSNOVNA ŠOLA
GORJANSKI DOM
SEDEŽ KS GORJE
POŠTA
GASILSKI DOM
ŠTIRI TRGOVINE
POKOPALIŠčE PADLIH BORCEV
POKOPALIŠčE PREBIVALCEV GORIJ IN OKOLICE (RADOVNA, SEBENJE - ZASIP)
CERKEV SV. JURIJA (1687, prenovljena 1891, fasada obnovljena 1995)

V presbiteriju so vidni ostanki nekdanje gotske stavbe, zazidana okna in freske; za oltarjem so odkrili tri plasti ometa, ostanke fresk iz leta 1519. V kapelici blizu cerkve je star kip sv. Jurija. Od tod so doma:
JERNEJ ČERNE(1857 - 1906), čebelarski strokovnjak
ANTON KUNŠIČ(1839 - 1876), skladatelj
JOŽEF POKLUKAR(1791 - 1866), izumitelj univerzalne abecede
JOŽEF SCHWEGEL(1836 - 1914), politik in diplomat
MATEJ TONEJC(1846 - 1882), pripovednik in prirodoslovni pisatelj
ANDREJ ŽVEGELJ(1828 - 1874), publicist


SPODNJE GORJEso vas ob cesti Bled - Pokljuka, drugi krak pa ob cesti proti Jesenicam. Nadmorska višina je 569 m. Prebivalci so v glavnem zaposleni v industrijskih obratih. Kraj ima trgovino, gostilno Fortuna, bife Pri Petaču, slaščičarno Labod, dom DPD Svoboda, nekaj počitniških domov na Mežaklji, tovarno LIP - Bled - Rečica; Elmont, Avtopark GG Bled, in več obrtnih delavnic. Znamenitost Spodnjih Gorij je cerkev sv. Ožbolta, iz leta 1629 s sliko svetnika na zunanji steni in Potočnikovo sliko v notranjosti. Za nekdanjo Turkovo hišo so odkrili več staroslovanskih grobov. V Spodnjih Gorjah so bili doma: Anton Slivnik(1874 - 1957), strokovni pisatelj - veterinar, narodni heroj Andrej Žvan - Boris(1915 - 1945), Marija Žumer, revolucionarka (1900 - 1944)

PODHOM

je razpotegnjena vas na južnem vznožju Homa, na nadmorski višini 560 - 580 m. Čistih kmetov je malo. Ljudje so zaposleni v industrijskih obratih. Vas ima svoje planine. Brezovec, Meja, Obranca, Zgornji Klek. Podhom ima tudi železniško postajo (proga Jesenice - Nova Gorica) in pizzerijo, bife ter restavracijo Vintgar. V vasi deluje tudi prostovoljno gasilsko društvo. V Podhomu je bil doma Andrej Žumer(1847 - 1903), revolucionar in kulturni delavec, fotograf. Na Vrščah je prof. Albin Belar 1923 v svoji vili odprl geofizikalni observatorij, ki je deloval vse do njegove smrti 1939. V Vintgarju deluje tudi mala HE, v nekdanjem obratu Vezenine Bled pa dve zasebni podjetji. Najbolj znana naravna znamenitost je soteska Vintgar, ki je bila za obiskovalce prvič odprta 26. 8. 1893. Z njo upravlja Turistično društvo Gorje.

VIŠELNICA

Leži na vznožju hriba z istim imenom med Sp. Gorjami in Mevkužem. Stara kmečka obrt je izdelovanje kravjih zvoncev, ki počasi spet oživlja. Za poletno pašo je Frčkova planina v Radovni. Vodovod ima vas napeljan iz potoka Buden. Z Višelnice je bil doma Jurij Jan(1821 - 1899), narodni buditelj.

MEVKUŽ

je razpotegnjena vas ob Višelnici (n.m.v. 623 m).Razvito je sadjarstvo. Prebivalci so v glavnem delavci. Sredi vasi stoji cerkev sv. Miklavža iz 16. stol. v poznem gotskem slogu. Po ljudskem izročilu jo je zgradil radovljiški grof v zahvalo za rešitev pred zvermi na lovu (slika psa in zajca na zvoniku). V Mevkžu je bil doma Ivan Kunšič(1874 - 1899), strokovni pisatelj in slavist.

POLJŠICA

je razpotegnjena vas v nprecej strmem bregu do Stolca in Tratovca. Nadmorska višina je 575 m. Kmetje gojijo krompir, črni ribez, sadje, živino. Večina ljudi je zaposlenih na Jesenicah, Bledu, Lescah. Tomažkova hiša, (ki je pogorela ) je bila primer pollesene alpske hiše iz 2. polovice 18. stoletja. Za vasjo sta dve kraški jami, najbolj znana je Poglejska (Poljšiška) cerkev. Na Poljšici so se rodili: NIKO KOŠIR (roj. 1919), vojni dopisnik v partizanih, pisatelj, prevajalec; VALENTIN CUNDRIČ (roj. 1938), pesnik; FRANC LANGUS (roj. 1920), operni in koncertni pevec.

GRABČE

so strnjena vas ob reki Radovni pod Zg. Gorjami. Nadmorska višina 612 m. Največ ljudi je zaposlenih. Ob Radovni so opuščeni mlini in žagi. Delujeta le 2 mali žagi. Ohranjena je nad 300 let stara kovačnica - spomin na stare čase, ko so obdelovali železo iz fužin v Sp. Radovni. Leta 1865 so po cevovodu-predoru od tod preusmerili del vode Radovne v Blejsko jezero.

KRNICA

je razpotegnjena vas z jedrom pod Dolgim hrtom ob Radovni kraj ceste v dolino Radovne. Zraven spadajo tudi zaselki: Hotunje, Pokljuka, Postojna, Zabrezno, Zamost, Zatrnik, Mrzli studenec. Nadmorska višina Krnic je 625 m. Večina ljudi je zaposlena. V Krnici sta dve gostilni: Pri Konavcu in Betanija. V Krnici sta ob Radovni mlin in žaga in vidni ostanki 2 kovačnici, kjer so obdelovali železo, ki so ga topili v Sp. Radovni v plavžu nad sedanjo hidroelektrarno. Iz Krnice so bili doma: Josip Poklukar (1837-1891), politični in gospodarski delavec, prvi slovenski glavar na Kranjskem. Josip Žvegel (1836-1914 ), publicist in politik.

SPODNJE LAZE

so gručasta vas na prisojni okolici ob južnem obronku Mežaklje. Nadmorska višina je 700 m. Del vaščanov se ukvarja s kmetijstvom, zaposleni pa so tudi v gozdarstvu. Zaradi izredne lege imajo Sp. Laze prostran razgled na vse strani. Naselje je nastalo na izbočenem svetu. Zelo zanimiva so tudi hišna imena (pri Tigru, Levu, Medvedu,Volku, ...).

RADOVNA

je razpotegnjeno naselje v dolini reke Radovne med Pokljuko in Mežaklo. V začetku doline je Sp. Radovna ali Fužine, zgoraj v dolini pa je večja Sr. Radovna. V Radovno se stekajo pritoki Lipnik, Zmrzlek, Zatrup. V Sp. Radovni je hidroelektrarna, ki dobiva vodo iz Radovne po 1 km dolgem predoru, v Sr. Radovni pa je bil od leta 1935 manjši kop krede. 29. 9. 1944 so Nemci požgali vseh 8 hiš v Sr. Radovni. Ohranjeni so tudi ostanki topilnic železove rude iz časov fužinarstva.NARAVNE IN KULTURNE ZNAMENITOSTI GORIJSedaj smo Vam našteli in opisali vse največje vasi, ki predstavljajo Gorje. Imamo pa tudi nekaj naravnih znamenitosti, na katere smo zelo ponosni. Pa poglejmo:

POKLJUŠKA SOTESKA

Pokljuška soteska je prav tako naraven biser kot Vintgar. Je rezultat delovanja potoka Ribščice, ki je tekla v Radovno in je od Gorij oddaljena
2 km. Soteska je dolga približno 2km. Pričenja se pri Mrzlem studencu, ter poteka po SV pokljuške planote nad dolino Radovne. Najožja je soteska v komaj meter široki tesni. Tu je možen prehod samo preko mostov - galerij. Včasih je soteska predstavljala najkrajšo povezavo Gorij s Pokljuko. Po ljudskem izročilu naj bi se v Pokljuški luknji skrivali protestanti in tudi Primož Trubar.
SOTESKA VINTGAR

Soteska Vintgar, znana že 103 leta, leži 4 km SV od Bleda,
med navpičnimi stenami Homa in Boršta.

Zarezala jo je bistra reka Radovna s številnimi slapovi,
tolmuni in brzicami. Otvoritev soteske za javnost je bila 26.8. 1893.
Pot skozi sotesko Vintgar vodi po poteh, preko mostov in galerij (Žumrove galerije) in se zaključuje z mostom nad mogočnim slapom Šum.

 

 

 

 

NAPOLEONOV KAMEN

Na skali ob stari cesti v Radovni približno 200 za dvema balvanoma ob cesti; nedaleč od že podrte"Slovenske peči,"je vklesan napis

N.I.
B.P.

Pomenil naj bi Napoleon I BonaParte. Nastal naj bi v času Ilirskih provinc. Vklesali naj bi ga francoski vojaki, ki so šli skozi Radovno.

POLJŠIŠKA (POGLEJSKA ) CERKEV

Najstarejše sledi o naselitvi človeka so našli v Poglejski cerkvi. Izkopavanja je vodil dr. Mitja Brodar. V Poljšiški (Poglejski cerkvi) jami so odkrili kamnito orodje mlajše paleolitske (stara kamena) dobe. Našli so tudi ognjišče. To dokazuje obstoj pračloveka v Triglavskem pogorju pred poljedelskimi kulturami.No vidiš, upam da bodo počasi ljudje le razumeli, zakaj smo Gorjnaci tako ponosni nase in na kraje v katerih živimo! Pa povejva, kaj je še vredno ogleda:

4. KAJ JE ŠE VREDNO OGLEDA:


sirarstvo
žagarstvo
zvončarstvo
kovaška obrt


Vedno je zanimivo pogledati in poslušati gorjanske zvonce.

Nazaj na glavno stran


Nazaj na dejavnosti